Elég jó pedagógus akarok lenni (3) vázlat írás

Az óravázlat

Nagyapám még aktív pedagógus  volt, mikor felső tagozatos éveim elején voltam. Utolsó osztálya épp a fölöttem járó évfolyam volt. Sokat hallottam róluk, otthon, mikor nagymamámmal megbeszélték a napi eseményeket,  s láttam  hogy mennyire  büszke  diákjai teljesítményére
 
Felkészülésében fontos szerepe volt a képi információ-közlésnek. Sorra vette az új és újabb diafilmeket, amivel az irodalom és  történelem  tanyagokat színesítette óráin.  Valamint a  különböző fényképes  albumokat amikben irodalmi- történelmi személyiségek,  események rajzos, festményes, fényképes illusztrációi voltak. S nem magának nézegetni, hanem  kifejezetten azért, hogy bevigye  óráira. Sajnos egyetlen óráját sem láttam, csak az előkészületek és az utóhangokat róla. De halála után még 3 évtized múlva is emlékeztek diákjai közül  jónéhány az óráinak "erejére, varázsára". Tudom, hogy  többen az Ő hatására kezdtek el  foglalkozni komolyabban a történelemmel - s tettek szert  önszorgalomból olyan tudásra felnőtt korukra, kétkezi munkát  végzőkként, ami a diplomás kortársaiknak is  becsületére válhatott. 
 
Számára a felkészülés az  a másnapi tanítási óráira történő vázlatírással fejeződött be. Sokszor késő este már, mikor  elcsendesedtek a napi  dolgok. Egyszer megkérdeztem tőle, hogy miért ír minden nap   másnapra  vázlatot az órára, hiszen  tudja , hogy miről szól a tananyag. 
 
Azt válaszolta, mert úgy kell tanítani, hogy azt a leggyengébb tanuló is  megértse, ezért erre fel kell készülnie. Tetszett a válasza, hogy nemcsak a jók-kiemelkedők fontosak számára.
 
Épp egy krízisben lévén saját magam is, mert félelmem, szorongásom oly nagymértékű volt  az egyik  tanárom irányában, hogy  megszólalni sem tudtam, ha felszólított. Úgyhogy csak a dolgozatok mentettek meg osztályzatilag.
 
Úgy kell tanítani, hogy azt,  a leggyengébb tanuló is megértse!
 
Mikor  aztán a sors különös és jótékony  irányítása révén elkezdtem pályafutásomat, a pedagógusi munkában, nagyapám  ezen egyszerű iránymutatása lett a  vezetőm. Ő már akkor  rég nem élt, de számomra ez az útmutatás volt az egyik, ami  egész pályámon vezérelvem volt.
 
A főiskolán persze tanították, hogy jól fel kell készülni- tananyag megnevezése, óra menete, nevelési  és pedagógiai  célok, értékelés. Sőt jó sok  óravázlatot  is be kellett adni, a fenti rubrikák kitöltésével. Ennyi!  Hallgatólagos megállapodás volt, ha  a tanáraink megkapják amit Ők látni akarnak a vázlatban, akkor  megadják rá  a megfelelő érdemjegyet, s nem beszélünk tovább a felkészülés témaköréről.
 
Mindez persze  szöges ellentétben állt azzal amit otthon tapasztaltam!  
 
Nagyapám vázlatfüzetében semmi nem volt  a fentiekből, viszont  helytette azt láttam  ott van, hogy kit fog másnap feleltetni és mit fog kérdezni tőle? Hogy mi a legfontosabb számára az átadandók tekintetében az aktuális anyagból, s hogy az milyen kapcsoltban áll a korábbiakkal? Mi lesz az aktuális tollbamondás szövege, milyen szavak/mondatok  lesznek a  nyelvtanórája  tárgya ? Vagy a bevitt illusztrációs könyv  x-y. oldala mihez kapcsolódik?
 
Nagymamám már nyugdíjas volt ekkor, s  jöttek hozzánk  korrepetálásra gyerekek  matematikából, nyelvtanból. Ezeknek a korrepetálásoknak szem és  fültanúja voltam akaratlanul is, s lenyűgözött a türelme, a mindig, mindent  újra magyarázó, segítő  hozzáállása. Elfogadása, megértő hozzáállása az emberekhez, úgy általában.
Kettőjükből  gyúrtam össze  magamnak a saját  induló tőkémet. No meg néhány jó tanárom hozzáállásából,  s nem utolsó sorban -s ily módon köszönettel tartozom Nekik is- azon tanáraim tanítási emlékeiből, amelyek teljességgel elfogadhatatlan voltak számomra. A másik pólus: amit nem szabad   megtennem, semmilyen körülmények között ! Nagyon fontos, -még a jó példánál is,  fontosabb iránymutató a kritikus  helyzetekben!
 
A felkészülések a másnapi  tanórákra a legfontosabb dolgok közé tartozik. Igaz,  nagyon nem úgy ahogy azt a főiskolán tanították. Számomra a tanórákra való felkészülés,  már  augusztus elején elkezdődtek, azzal, hogy  megajándékoztam magam pár szép  füzettel, tollal, ceruzával, hogy legyen mibe és mivel  megírnom a  vázlataimat. Nem sok luxust engedtem meg magamnak az életben, de  ebben mindig  kényeztettem magam egy kicsit, mert  tudtam, hagy azokat a füzeteket fogom kézbe venni, használni, minden  tanítási napon. Ezért olyanokat választottam amelyek  jókedvvel töltöttek el már ránézve is. Ha nem volt ilyen a boltokban , akkor  magam ragasztottam a borítójára   képeket, hogy örüljek   majd neki   amig csak használom.
 
Azt gondolom a felkészülés a másnapi   órákra  nagyon egyéni és egyben  személyes  dolog.

Nekem magamnak volt fontos leírni, hogy miként  gondolom a következő tanórát !
Mi az ami a legfontosabb benne?
Mire kell odafigyelnem?
Mit nem szabad elfelejtenem?
Mit kell megkérdeznem? Ha az ember  meg épp csoportokba rendezi a munkát akkor a csoportok különböző feladatainak koordinálási pontjai.
Mindezt  azért foglaltam írásba, mert fontos volt számomra az, hogy legyen egy vezérfonalam másnap Amitől persze nem egyszer eltértem, mert éjjel " megálmodtam" azaz  felébredve belémnyilalt az egész felkészülés tévútja.
 
A vázlataimnak azonban semmi köze nem volt a főiskolán  tanítottakhoz, elvártakhoz. Szerintem nincs is olyan a pedagógus aki azt a sok felesleges  dolgot cipelné magával a pályáján, amiről tanáraink  azt állították, hogy nélkülözhetetlen.   S ahogy szokott lenni az ilyen estekben az elutasítással a fürdővízzel a gyerek is kiöntődik.
Pedig  lehetett volna másképp is megközelíteni.  pl. hogy kinek mi  fontos? Érdeklődni, hogy  leendő kollégák mit látnak fontosak. S ezzel mintegy  jelezve, hogy Ők mint hallgatók fontosak. Esteleg megmutathatták volna, hogy Ők milyen vázlattal készülnek a nekünk tartott előadásokra, órákra!

A vázlat írás nekem fontos volt  az utolsó tanítási napomig, végig. A diákjaim is  tudták, hogy készülök. Látták a füzeteimet, sőt nemegyszer  bele is  tekintettek, nem volt semmi titkos dolog benne a  amit nem láthattak volna. átták, hogy sokszor  rajzok, jelek, nyilak vannak benne szavak között, mellet alatt fölött. Kérdések Felkiáltójeles  nagy betűvel írt szavak vagy mondatok.
 
A  felkészülés vázlata személyes dolog. S legkevésbé önthető szabályrendszerbe, hogy ki-hogyan  gondolja át, tervezi meg az  óráját.   Akármilyen  tipográfiával, krikszkrakszokkal, jelekkel, szimbólumokkal, annak lenyomata viszont, hogy  átgondolás történt.  Vannak célok, odafigyelést igénylő területek, válaszra váró kérdések....  Egy elképzelt úton haladás !

 
 
Betegállományba  kerülésem miatt  helyettesítő kollégáknak  leadott óravázlataim (2011. március)

Apró, jóleső öröm is egyben, hogy bár csak véletlenszerűen kattintottam rá a szg-en lévő óravázlataim egyikére (többnyire  helyettesítőknek elküldöttek ezek), benne épp a tegnap írt NAPocska rendszer matematika órán használt változata is  benne  van:-)
A vázlat, gondolom egy laikus számára is azt   mindenképp tükrözik, hogy volt egy  koncepció, egy sorrend  amit azon a héten minden órába  ugyanegy  beépítettem.  Ennél azonban  sokkal többről szól ez a  pár sor amit é a vázlatomban  rögzítettem. Így  öt év távlatából - újra olvasva- pontosan felidéződik benenm, hogy mi miért szerepel benne, és miért abban a sorrendben. Tehát egy  pontos lenyomata az én -akkori koncepciómnak- Még az osztály ülésrendje  is  "beugrik", s az is, hogy miért is állítottam pont így össze a feladatokat, s azok milyen  tanítandó célokat  -számukra megtanulandó területeket gyakorlati

Az 1. feladat bemelegítés, mert azért az nem úgy van, hogy csöngettek és  a gyerek agya  átáll az előző óra utáni anyagról  gombnyomásra  egy teljesen más  gondolkodási sémára, hiszen  az agy más területei aktívak, mikor  egy irodalmi feldolgozás vagy épp a tesi óra  zajlott. Meg kell teremteni a  finom "átkapcsolást" Ebben az esetben ez egy fejszámolásos, soralkotás. Nem extra  szabállyal, minél kacifántosabb elemekkel, hanem csak épp annyival ami könnyedén megy, de van benne egy pici nehézség. (30-at  hozzáadni valamihez nehezebb jóval, mint 10-et vagy 20-t esetleg ötvenet.) Még azzal a segítséggel. is, hagy akinek nagyon nem megy fejben , ne kerüljön akadályaival hátrányba, fejben számolást oldja meg írásban, de legyen   részese a feladatnak, és azt  tudja megoldani sikerrel.

A 2. feladat egy korábban tanult  anyag, az 1-es, 10-es 100-as számszomszédok tudásának  frissen tartása, mert ez a  becslésekhez, kerekítésekhez elengedhetetlen, amelyre mindig szükség van akár szöveges feladatoknál, összeadások, kivonások  becslésénél. Amellett ez már egy jól menő rész volt  mindenkinek, így egy  kis   önbizalom erősítő momentum számukra. Eredményeik, sikereik felmutatása, mert ők pontosan tudták, hogy mennyi kudarc, gyakorlás kellett ahhoz, hogy ez  gond nélkül menjen akkor már. A siker érzés, jó hangulatot eredményez és bizalommal tölti el az embert, , s persze a gyereket is. Erősíti, belül, hogy   sikerülni fog a következő akadályokkal is megbirkóznia

3. feladat a NAPOCSKA :-) Amiről épp az előző bejegyzésben írtam. Itt szerepe a divergens gondolkodás  fontosságának  fenntartása. MIT lehet egy számról elmondani- oda is írtam a kollégának, hogy már 10-14 elemet is  fel tudnak sorolni- ami ugyanakkor  átismétlése, is tudásuk részeinek. Egy újabb ismétlő, gyakorló,  lyukakat foltozó feladat. Ugyanakkor nincs tétje, nem kell minden egységét mindenkinek  akkor és ott azonnal tudni, viszont  megmutatja, hogy mi  minden elmondható egyetlen számról. (Szedjük össze mit tudunk róla?- effektus) Személyenként lehet sikereket elkönyvelni, de az elfelejtett, vagy még nem rögzült területekre is oda figyelni mindenkinek magában, anélkül, hogy  megszégyenülne,  nem tudásával.

4.feladat az óra  törzs anyaga. Írásbeli osztás egyjegyűvel. Ahol meg kell tanulni első körben, hogy mit hova írunk, mit mondunk, milyen műveletek végzünk el benne?. Egyáltalán nem egyszerű dolog ez. S  abban az időben -látom a feladat leírásából- épp abban  fázisban voltunk, amikor felsős kollégámmal megegyeztünk abban, hogy az Ő rendszerét -a kivonásos módszert- használva tanítom meg. Ez nem annyira ismert ezért is írtam le részletsebben a helyettesítő kollegámnak. Sokidőt és  gyakorlást  igénylő  időszak ez a 3.osztályos tanulóknak. S nem tettem hozzá se becslést, se ellenőrzést -  mert maga az új feladatmegoldás  elvégzése a lényeg. A többi  majd jöhet akkor, ha ezzel minden rendben  van és mindenkinek  flottul megy.

Ezek azok amik a fejemben maradtak ( :-) ) a felkészülésem ezen  hetéről. S ha 5 év távlatában ez  ilyen pontosan  felidézik akkor az felkészülés volt akkor.  Átgondolása , hogy mit,  miért  csinálok éppen, hogy mivel mi a célom?  
Hétfő:
matematika
1. feladat soralkotás 5 elemmel 673+30, + 30 (5-ször)
                                                     743- 30, -30   (5-ször)
szóban ( ha  tanuló kéri a segítséget  írásbeli  összeadással illetve  kivonással.  A táblára én írom mellékszámításként  Ő mondja a  helyén)
2. feladat számszomszédok.
Tetszőlegesen kiválasztok 1 elemet a fenti sorozatból, bekeretezem, és egy tanulót megkérek, hogy mondja el a pl. az egyes számszomszédait, Egy másik elemet és másik tanulót választva annak a 10-es szomszédait. Harmadik elemnek a százas szomszédait kérem meghatározni.
 
3. feladat (napocska az elnevezése a számukra) 
A fehér tábla közepére rajzolok egy kört és abba  beírom a következő számot: 183. Ezt Ők is leírják  a füzetükbe  és elkezdődik a  szám tulajdonságainak összegyűjtése, amit ők is én írok .pl.   háromjegyű, páratlan szám,  1-es, 10-es, 100-as számszomszédok. Kerekített értékük 10-re  100-ra. Összeadás amelynek ez az eredménye, kivonás aminek ez  a szám az eredménye, helyi érték szerinti  felbontása, 3-mal osztva mennyit kapunk. Általában,10-14 tulajdonságot  tudnak már  meghatározni közösen
4. feladat
Írásbeli osztás gyakorlása
A zöld tábla jobb oldalára felírom a 3-as szorzótáblát, mellé a fehér tábla bal oldalára a 3-as bennfoglaló táblát, hogy lássák az összefüggést is a  kettő között. Egyszer  hangosan  elmondjuk- sorokként  a kettőt  együtt.
Egyszer 3,  3 . 3 ban a  3,  megvan egyszer , s így  végig  megyünk  Elég  a  9-szer  3-ig írni, elmondani.
Utána  jön az írásbeli osztás  gyakorlása. Én felírom  a táblára az első számot , s  egy tanuló felállva  a helyéről végig vezeti a  műveletet, ő nem  írja  az adott  feladatot a füzetébe. Majd  a következő feladatot egy másik tanuló mondja  és a többi meg írja Elvileg már megy  annyira, hogy mindenkire  egyszer  rákerüljön a sor . Bármilyen  3 jegyű számot  lehet  írni a táblára, a lényeg, hogy az osztó 3  legyen. Az ellenőrzést még nem tanítottam  mert  előbb a műveletvégzés apróságait  kell  rögzítenem jól. Mint pl. a szám jelölést amit épp osztunk. (felül egy vonallal, illetve  ha  kétjegyű a szám amiben  a3-at kell  nézniük akkor  - cipőnek  nevezzük a jelölést, ami egy félkör a két szám összekötésével és egy vesszőnyi jelölő vonallal.
Fontos még, hogy kivonásos technikát  alkalmazva tanítjuk az írásbeli osztást, ami annyit jelent, hogy a visszaszorzást nemcsak  mondjuk, hanem eredményét le is  írjuk az osztandó szám alá zölddel és  aláhúzva kivonjuk a  felette lévő számból, az eredményt újra ceruzával írva. A végső  maradékot (ha  van)  bekarikázzuk.
 
  613:3= 204
-6
 0 1
   -0
    13
   -12
       1 bekarikázva
 
A többi osztandó: 517, 403, 187, 642,  378, 983, 709,  216,
 
Ha  esetleg marad  még idő akkor az osztandókat és a hányadosaikat párjukként  tekintve  növekvő sorba lehet  állítani és  biztos  észre veszik, hogy minél nagyobb  az  osztandó annál nagyobb  a hányados, vagy ahogy ők nevezik az eredmény is, ha ugyanaz az osztó.
Kedden és szerdán ugyan ezek a feladatok lesznek más számokkal.
Kedd:
1. feladat: 481+40, +40 (5-ször)
                629- 40, - 40 ( 5ször)
2.feladat
tetszőlegesen kiválasztott számokkal a hétfői példa alapján  számszomszédok  meghatározása
3 feladat : Napocska  636
4. feladat: osztások a  hétfői szerint
Osztandók:
314, 472,  539,  286,  927, 190,  581,  282,  175,
Osztó mindig 3
 
Szerda:
1 feladat: 274+50. +50, (5ször)
                803 -50, -50, (5-ször)
 
2.feladat
tetszőlegesen kiválasztott számokkal a hétfői példa alapján  számszomszédok  meghatározása
3 feladat : Napocska  573
4. feladat: osztások a hétfői szerint
Osztandók:
391, 502,  419,  184,  611, 152,  684,  237,  745,
Osztó mindig 3
 
Rajz órák  : hétfő és szerda
 
Folytatni kellene a saját címer, illetve zászlótervezést, elkészítését, ha nem fejezték be az elmúlt héten. A kész alkotásokat kivágni, és odaadni a tanárnak. Aki készen van kiszínezett változattal, az tervezhet magának várat, kastélyt (lányok) – tájjal együtt –ami számára kellemes környezet lenne. (A4) A váron vagy kastélyon jelenjen meg azonban saját címer vagy zászló. (ceruza/filc)
 

 
 

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...