Előhang és utószó a BETŰK VARÁZSA projektemhez


Az iskolába érkező  hat-hét éves gyerek egy dolgot már biztosan  bizonyított. Képes  tanulni, fejlődni, hiszen megtanult  beszélni, járni.  Ezekbe  sok energiát , és  gyakorlatot  fektetett be, ami mindenképp  elszántságra,  a  fejlődés, haladás motiváltságára  utal.
 Módszeremet erre  alapoztam,  no meg arra, hogy   a gyerekek  különbözőek, különböző tanulási  stratégiákkal, technikákkal és  a legkülönbözőbb tudás szinttel  rendelkeznek iskolába lépéskor.
 • Van aki szívesebben szemlélődik mielőtt bele vetné magát feladatba. Megfigyeli mások hogyan  csinálják.
 • Van aki épp ellenkezőleg, csináljuk azonnal  módon működik
 • Van aki megérteni akarja előbb amit  csinálnia kellene, s utána áll  csak neki.
 • Van aki próbálgatásokkal    ismerkedik  az új feladattal. tapasztalatokat gyűjt, s azt  a fejében sajátos  szisztémája szerint rendezi.
 • Van aki hangosan kimondja- ismétli többször is -az elsajátítandót.
 • Van aki szeret  tevékenykedni,  vágni, rajzolni   ragasztani, s eközben  gyűjti be  magába az új  ismereteket is.
 • Van aki viszont épp ellenkezőleg,  be nem piszkítaná a kezét  zsír krétával, vagy festékkel, s az ollót is elkerüli amilyen messzire  csak lehet.
 • Van aki "csüng" a felnőtt minden szaván
 • Van aki nem bír  nyugton maradni, figyelme  elkalandozik
 • Van aki  bírja  a hosszabb tevékenységet
 • Van aki gyakran abbahagyja   munkáját
 • Van aki csak  játszani szeretne
 • Van aki meg nem tudja elengedi a feladat teljesítés kényszerét
Sorolhatók lehetnének még a  tanulási stratégiák. A legtöbben  azonban a fentiek valamilyen  tompított kombinációjával, egyvelegével jönnek. Gyakorlatilag  ahányan  vannak  egy  osztályban  annyi féle úttal  érkeztek. S  jól bevált úttal, mert eredményeket értek el,  iskolába kerültek.
Én  úgy gondoltam 25 évvel ezelőtt, és a gyakorlat bizonyította elgondolásom helyességét- hogy akkor  tudom majd  sikeresen mindegyik gyerekkel elsajátíttatni a betűket, ha megtalálom a kapcsolódási  pontot hozzájuk.
Ezért  módszeremet arra  építettem fel, hogy az különböző tanulási stratégiákat, taktikákat tartalmazzon. Tartalmazza  az alkotás örömét, a birtoklási vágy kielégítését. A tevékenységek  rendszere egyfelől lehetőséget teremtett  a különböző tanulási  taktikák használatának, másrészt    szolgálta a  "differenciálás" természetes- önműködő  rendszerét . Mindenkinek jutott ez által könnyebb és  nehezebb feladat miközben a betűk rögzítése történt. Aki nem szeretet rajzolni, manuálisan tevékenykedni  most kénytelen volt  gyakorlatot szerezni. (Viszont talált a feladatfajták között olyant is  ami hozzá közelebb állt. pl. társasjátékok) A vágásos, ragasztásos feladatok következtében viszont sutasága  elmúlt, s bepótlódott az, ami másoknak már  előbbre haladottabb volt. Ugyanakkor akinek ezek  kedvenc  tevékenysége volt eddig is, ő kiteljesedett benne.

A betűk számtalan tevékenység  által  -  projekt szerűen-  kerültek eléjük. Nem lehetett nem  vele  foglalkozni.

A követelmény szint azonban  az első naptól az  utolsó napig  szilárd volt. De, csak az olvasási gyakorlat minőségi követelményére  vonatkozott. Csak biztos  betű ismerettel lehet  tovább lépni. Az, hogy ki melyik tevékenységgel tudta a legtöbbet tenni a jó eredményéért az  az Ő saját  döntése maradt továbbra is.
Az, hogy miért is tudott egy  osztály  (20-25 gyerek) idő keretben egyszerre  haladni, annak  nagyon egyszerűen az volt az oka, hogy működésbe  lépett a csoport dinamika, Ami a  segítő és   versengő helyzetek megmagyarázhatatlan egyvelege.
Természetessé vált nagyon hamar , hogy aki valamiben jobb volt, belső indíttatásából, segített a társának. Hiszen boldog és büszke volt  eredményére, és szívesen  "csillogtatta". Akár  manuális, akár  olvasás technika   kérdésben. Így senki sem maradt egyedül az elvégzendő feladatokkal. Nekem csak "kimenet" követelmény szintjét  kellett mindenkire   egyformán alkalmazni.
Nem kellett azon törnöm a fejem, hogy ki, kinek segítsen, ezt  a gyerekek  saját maguk  megoldották.
Természetesen ezt nem lehet  45 perces időegységre osztva   végezni. A délelőttök nagyobb része  a betűtanulásra  fordítódott. Ami közben persze   ettek,  levegőre is mentek, csak folytathatták utána  a megkezdett munkát, vagy léphettek tovább a következő feladatra. Nem bontottam ekkor még a napot különböző órákra. Matemetika, környezet, olvasás, írásórákra, hanem azok, egy egy betű kapcsán valaósultak meg. )Pl. az a feladatrész ahol betűket kell  kivágni, beragasztani meghatározott számban , akár meghatározott összetételben egyúttal a  matemetika számfogalom kialakítását, vagy reláció,fogalmának tanításást  épp úgy  szolgálta mint magának a   betű felismerésének gyakorlását. A vágás, ragasztás meg nyílvánvalóan a technikai tantárgyhoz kapcsoldó rész volt,  a  benne lévő témák, feladatok beemelésével a betűtanulásba. (pl álarc, hóember készítés az adott betűnél ami  alaklemez használataként jelenetkezne  a technika  tantárgy  témakörben)

Mivel a betűtanulás nem csupán betűk olvasását jelentette, hanem  a legkülönbözőbb tevékenységet is beolvasztottam ebbe  a folyamatba, egy komplex fejlesztési rendszer lett, aminek eredménye  nemcsak a betűk biztos elsajátítása, hanem egy sor más területen fontos képesség elsajátítását, megerősítését eredményezte.
Elképzelésem teljességgel bevált a gyakorlatban. 20-25 fős  osztályaimat rendre  megtanítottam, módszeremmel  olvasni. (Pedig volt olyan osztályom  ahol a  24 gyerekből  5 kifejezetten disz-esnek  volt  mondható, de  ez sem  a gyerekeknek, sem szülőknek nem okozott semmiféle   hátrányt.)
Ugyanannyi idő alatt tanulták meg betűket biztonsággal felismerni  mint  bárki más  az osztályban.
Módszerem, a gyerek aktivitására, alkotó vágyára  épít, mert mindig is  hittem abban, hogy  a gyerek -ugyanúgy mint a felnőtt-, birtokolni (tudást is nemcsak tárgyakat) és alkotni akar.
S fontos számára, hogy átláthassa  mi  egy rendszer  lényege, bízhasson abban, hogy  a következő nap is  ugyanazok a szabályok lesznek érvényben mint az előző nap, s ezáltal képes legyen az önálló ismeretszerzésre is.
Mindez bevált, és  8-10 betű után a gyerekek  gyakorlatilag önállóan is képesek voltak  a különböző tanulási  fázisokat  elvégezni.

Biztonságot jelentett számukra, hogy  tudták minden  betű elsajátításnál  lesz olyan  olyan tevékenység ami  épp nekik  kedvesebb, kellemesebb,, amiben  ők a legjobbak s persze olyan is amit nem szerettek  esetleg annyira, de  elfogadták, hogy az is  feladat része, s nem lehet  átlépni.  Ezek a tevékenységek  amúgy a különböző  tanulási területek fejlesztését szolgálták. Hiszen  a betűtanulás csak a  hordozó anyag  volt az akaratlagos tanulás  technikáinak megismerésére  elsajátítására.
Először vettem az összes   magánhangzót, hiszen egy dologban  azonosak: akadály nélkül  képezhetők, ugyanakkor jó tanulási terep arra, hogy a különbözőségek rögzítésének  fontossága   bevésődjön gondolkodásukba, tanulási folyamataikba. Megtapasztalták, hogy apró különbségek (mint pl. egy ékezet), nagy szerepe van. csakúgy   mint a nagyobb  különbségeknek pl.  a nagy és kisbetű eltérő grafikáját tekintve .
Kompenzáló rendszer az enyém. Hagyja, hogy a gyerek a saját  tanulási technikáira építsen, egyben megtanítja, begyakoroltatja a  sajátjától eltérő  tanulási technikákat is.
Ezzel együtt  nagyon fontos szerepe  van a betűk taktilusos rögzítésének. A tapintással, kitapogatással szerzett  ismeretek ugyanis máshol tárolódnak az agyban mint a  vizuális ingerek, ami megerősíti a tudást.
A betűtanulás nem más  mint tudatos hang  és szó kimondásának tanulása,Ez  nagyon meglepi  a gyerekeket, hiszen úgy érkeznek, hogy  tudnak beszélni, s ráébrednek, hogy az ami addig oly természtes volt számukra azt nem is  egyszerű akratlagosan létrehozni
(azaz a hang- képformájának, s akartlagos kiejtésével, kell megbírkózniuk.) Olyannal amivel addig még sosem találkoztak.  Ez minden  gyereknek  fontos változás az életében.
Mindebből azt szűrtem le magamnak, hogy a  betűtanulás mindössze  3  jól elkülönülő, de kihagyhatatlanul  fontos   fokozatból áll össze.
1.Betű-hang kapcsolata, (felismerés-hangoztatás)
2.Betű rögzítése (ezt szolgálják a különböző manipulációs feladatok, Betűk kivágása, kiválasztása  más  betűk közül,  elhelyezése  egy adott területre ragasztással, vagy  nyomdázással,  hangoztatás, kitapogatás)
3. Betűkapcsolatok  kiejtésének elsajátítása.

Ami természetesen megegyezik bármely más  betű és olvasástanító  módszerrel, nem is lehet másképp, hiszen lecsupaszítva erről szól a  folyamat.

Amiben más,  az a folyamat maga.

A gyerektől, - érzelmeitől, ismereteitől, tanulási technikáitól  - közelít a tanítandó anyaghoz.
Vagyis teljesen  fordítva, ahogy a hagyományos  módszerek. Bevonja  a gyereket,  erősíti  saját  "erősségeiben", ugyankkor  ad  időt és teret arra is, hogy  megismerjen - megtanuljon  új technikákat

Egyszerű, könnyen  átlátható.

Azonos  "paneleket" használ, ezáltal kiismerhetővé önműködövé válik maga  a betűtanulás rendszere. A gyerek képes saját maga is  új betűismeretek elsajátítására
Melyek ezek a panelek, s milyen célt szolgálnak?
 • Montázskép
  • (kezdőhang-betűazonosítás, figyelem és memória fejlesztés,  az akartatlagos  figyelem kondícinálása)
 • Betűkeresés szócsíkokban/ betűlapban
  •  (az adott betű felismerése más betűk között)
 • Kivágott betűk rendezése tulajdonságaik szerint:
  • (nagy és kisbetűk, rövid, hosszú változatok, szabálytartás)

 • taktilusos  betűrögzítések
  • (kis és  nagybetűk csukott szemmel  történő  kitapogatása, más agyterületen történő raktározása az  adott betűnek)

 • Olvasás-technikai  gyakorlatok
  • ( önmagában az adott betűk,  összekapcsolva  más betűvel, betűkkel egy levegővétellel történő kiejtés)

 • Értelemmel bíró  betűkapcsolatok  megismerése, értelmezése

 • Saját szó / szöveg alkotás
  • (írt  vagy nyomdázott alakban, szabadszöveg. )

 • kiegészítő  feladatok:
  • értelemző feladatok
  • rajzolás, festés, tárgyalkotás, nyomdatechnikák, játékok készítése- és használata
Több mint  két  évtizedes  gyakorlatom e téren, azt mutatja, hogy  minden tanulóm elsajátította  biztonsággal a betűket  , függetlenül egyébként képességeitől.
Azon gyerekeket fél év alatt megtanítanom módszeremmel a betűk pontos ismeretére   akik más módszerrel /osztályban   nem tudták elsajátítani egy év alatt a betűk pontos ismeretét.

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...