(d-v) Betűk és olvasástechnika újratanítása 9.

d-v
Egy kicsit előbbre  hoztam az újra tanításos  részben a d-betűt , hiszen már  találkozott vele  a gyermek  korábban. Nem teljesen ismeretlen számára tehát. Ugyanakkor meg az  a tapasztalatom, hogy  az olvasási  problémáknak  egyik alapforrása a b-d  keverése, még ekkor is. Ezért  jobb ha minél többször  találkozik vele, s minél többször kell eldönteni (begyakorolnia) , hogy melyik  jel melyik betű is valójában. Jól  jöhet  a tapogatható betűk  újbóli használata is.

Továbbra is a cél:
 • ·        A betűk pontos megtanulása
 • ·        betűkapcsolatok olvasása (megállás nélkül  egy-egy kapcsolatot-Ez nehéz, de fontos dolog)
 • ·        Szótagok olvasása (értelemmel bírók és értelem nélküliek)
 • ·        a szótagolás, elválasztás
 • ·        kiválasztott szavak   magyarázata
 • ·        az adott betűhöz kapcsolódóan  rövid ismeretterjesztő szöveg olvasása, értelmezése
 • ·        hosszabb terjedelmű ismeretlen  -irodalmi, vagy ismeretterjesztő- szöveg olvasása, értelmezése


Bemelegítés  ( önálló betűk olvasása)
l  m  b  s  m s  l  e  b  z  b  é  a  b  á  b  sz b  l z  e  b  s  b  l  i  m o  l  z  b  ö  b  l u  sz  s  ü  b z  l  b  s  e  á   b  m  o  b  e  sz 
Kéttagú betűkapcsolat olvasás az adott mássalhangzókkal. Először nyitó, majd  záró betűként.Három – négy tagú  betűkapcsolatok  olvasása
das   véb   zud   vás  disz   dóz  ziv   bev  dáz  száv  zúd  miv   dúb  lév   véb   szüv   dűb    idz  óvd   éva    üdv   ávb    edi   bév  dóv  ida  ébv  ádl   lvi  mád szud  bed  adu  szád  pad
dél-ben vár-fal vé-de-lem  díj-át-a-dás  dob-szó   do-bo-gó  du-da  dé-li-báb  vár-ka-pu   vár-fal  víz-tá-ro-zó  ve-ze-tő  ven-dég  da-lol  dú-dol  do-bol  vi-dám  vi-lág  é-des  el-dől  ál-lan-dó  ol-dal-ra  váll-fa  vál-la-lom   ve-led  e-béd  e-béd-lő  üd-vöz-li  ü-de  di-va-tos  de-reng  ud-var  ül-dö-gél  an-da-log   ó-va-tos  va-rázs-ló  vo-nal-zó  ví-zi-ló  der-med  dup-la  vál-la  ö-vek  vö-dör re-dőny  ri-a-da-lom  er-dő   á-ra-dás
Szótagolás szóban és  szavak értelmezése
dereng bőrönd deleléskor diploma avatás  datolya üdülő  édesség  dobszóló vetőmag  víztározó   vekker  vállalat  vadállat  óda  dió  dallam  oldal  vállald  kalandor vidra  vonat vaddisznó  vedel veder  vállfa  dübörgő  Debrecen  Dunaújváros  Délegyháza  Dánia  Vértesszőlős  Veszprém   Várpalota   valóban veszekszik  dudál  delfin  dobban    bödön  boldog   feladatok  kendő   kikandikál   védelem  bőrönd
A kiemelt szavak értelmezése
dereng  deleléskor  vekker  kalandor  vedel  veder  bödön kikandikál
 • ·        Felébresztésre ismétlődő csengetéssel figyelmeztető  óra. 
 • ·        Valami mögül kitekint egy  rövid időre:
 • ·        Épp csak látszik  még a felkelő nap  fénye  :

 • ·        Ezt  a tárgyat víztárolásra  használjuk. Viszont 2 féle képpen is mondhatjuk, e-vel, vagy ö-vel.

 • A Nap  ekkor  van a legmagasabb ponton az égbolton, s az óra is pont 12 órát  mutat:
 • ·        Nagyon szomjas és  ezért hirtelen sokat iszik.

 • ·        Szeret gyakran ismeretlen  helyekre menni, ott rövid  időt eltölteni, majd újra ismeretlen új helyre menni.
  ·        Zsír  tárolásra  használt edény. Magasabb mint  amikben  főzni  szoktunk.   Lakattal is lezárható teteje van.

 • ...............................................................................................................................


Duna

A   Duna ,  Európa második leghosszabb  folyója.  Németországban a  Fekete erdőben ered és   2850 km megtétele után a Fekete  tengerbe  torkollik. Magyarországi hossza 417 km.  Tíz országon folyik keresztül, így Európa egyik   legfontosabb  folyami útvonala is egyben. Hazánkban három   nemzeti park is  található ami a Dunához és árterületeihez kötődik.  A Szigetközi Tájvédelmi körzet, a Duna- Ipoly Nemzeti Park és a  Duna -Dráva  nemzeti park.
A Dunakanyar, a  Duna magyarországi szakaszának , egyik kedvelt   látványossága, csakúgy mint fővárosunk hidakban bővelkedő szakasza is.
Az első,  a  Duna  két partját – akkor még Pestet és Budát-   állandó  híddal összekötő hidunk Széchenyi István kezdeményezett Lánchíd 1849-ben került  átadásra.


A honalapító 7 törzs vezérének neve Anonymus  krónikája  alapján: :
Álmos,
Előd
Ond
Kond
Tas
Huba és
Töhötöm
A később íródott  Képes Krónikában, a nevek azonban kicsit   változtak, de abban megegyeznek, hogy a honfoglalás  vezetőjének, Árpád vezérnek  apját  Álmos fejedelmet  tartják. 
A törzsek nevei a mai napig  élnek  településneveinkben. A nyék, megyer, gyarmat, tarján , kér,  kér, keszi-re végződő falu és városnevekben. Pl. Kápolnásnyék, Káposztásmegyer, Balassagyarmat, Salgótarján, Hajmáskér, Dunakeszi.

Kérdések
·        Milyen hosszú a Duna magyarországi szakasza?
·        Hány országot köt össze víziútjával?
·        Mikor adták át az első  állandó- kő- hidat Buda és Pest között ?
·        A  honfoglaló hét vezér neve?


Ismeretlen hosszabb szöveg olvasása
Lázár Ervin: Négyszögletű kerek  erdő (26-27. oldal)
VACSKAMATI VIRÁGJA
- Hallottátok? - mondta Ló Szerafin. - Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm.
Hogyne hallották volna!
- Bizony nem gondozza a virágját.
- Bizony nem öntözi.
- Bizony rá se néz.
- Bizony hervadozik szegény virág.
 - Bizony kornyadozik.
 Így beszélt Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromo, Bruckner Szigfrid, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos.
 - Jaj, elfelejtettem! - sápítozott Vacskamati. - Pedig az én virágom, Vacskamati virágja. Mindig tudtam. Ne haragudjatok!
 - Hát akkor gondozd!
 - Hát akkor öntözd!
- Hát akkor törődj vele!
 A virág hervadt volt, fonnyadt volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan.
Vacskamati meg nekiesett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta:
 - Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyadsz, mégis hervadsz! Mi lesz már! Tessék sárgállani, tessék zöldelleni, tessék lilállani, tessék kékelleni!
 Na, erre megint összesereglett Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Aromo, Bruckner Szigfrid, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm.
- Mit képzelsz - mondta Ló Szerafin -,
 hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog?!
- Zöldelleni!
- Sárgállani!
- Lilállani!
 - Kékelleni!
 - Dömdödöm! - Úgy határoztunk - mondta Bruckner Szigfrid -, hogy elvesszük tőled a virágot.
 - Jaj, ne! - esett kétségbe Vacskamati.
 - De igenis elvesszük!
- Dömdödöm - mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá.
- Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? - Döm.
Megkérdezték hát a virágot.
- Akarsz Vacskamatinál maradni?
A virágnak szép virághangja volt.
 - Igen - mondta.
- De hiszen nem öntözött!
- Tudom - mondta a virág.
 - De hiszen nem kapálgatott!
- Tudom - mondta a virág.
- De hiszen rád se nézett!
- Tudom - mondta a virág. –
Aztán meg agyonöntözött.
- Tudom - mondta a virág.
- Agyonkapált.
 - Tudom - mondta a virág.
 - Sápadt lettél. - Tudom - mondta a virág.
- Csenevész lettél. - Tudom - mondta a virág.
- Akkor meg miért maradnál nála?! - mordult rá Bruckner Szigfrid.
 - Azért, mert szeretem - mondta a virág
- Miért szereted? - háborgott Aromo. - Csak
- mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. - Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután - mondta a virágnak.
A virág meg azt mondta: - Hiszi a piszi. És olyan boldog volt, amilyen még soha.

Kérdések:
Vacskamati  rendesen  gondját  viselte a virágnak?
Mit határoztak el  a barátai?
Mit  javasolt Dömdödöm ? Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...