Számok varázsa II.rész 3-as számkör

A hármas számkör  kialakítása ugyanazon  lépésekből áll mint az kettesé, csak több  variácós  lehetőségével, érdekesebb, színesebb, összetetettebb lesz, Így  biztosan legalább 1-2 nappal több időt is  kell  ráfordítani.
 
A kettes számkörnél nem írtam le  részletesen, hogy az ujjak miként használhatók a számfogalom és  a műveletek  megtanulására. Ezt most pótolom.
Ahogy a meg szócska és a ból, ből toldalék jellé (+,-) formálódik a művelet leírásakor, ugyanúgy az ujjak kinyitása illetve  behajlítása (becsukása) is.
Ezt  jó sokszor gyakorolni. részint mert semmiféle  előkészületet  nem igényel, ( hiszen mindig kéznél van), másrészt ezzel a látványos  "változással" jól begyakorlható, rögzíthető a két műveletnek a lényege, S harmadrészt az fontos dolog, hogy a későbbiekben is biztosan tudjon támaszkodni e belső lehetőségére / tudására.
Van a számfogalom kialakulásásnak egy olyan fázisa  is, amikor már  láthatóan nem használja az ujjait, hanem csak  - az ujjak valódi mozgatása  nélkül- képzeletben  végzi el az ujjak kinyitását, becsukását.- 
 
Most, a három, belépésével már  igen jól játszható a mennyiségek  megerősítését szolgáló Mutasd a számot!  játék.
 
Kérjük meg , hogy tanítványunk, gyermekünk  csukja be  a szemét, s csak mutassa fel ujjaival a hallott mennyiséget:
1, 3, 0. 3,  2 , 1, 3, 2, 0 , 0, 3, 2, 0, 1, 2, 3,

Látni fogjuk, hogy  nem is olyan egyszerű ez. S később még nehezebb lesz ahogy  a számok  rögzítésében előbbre haladunk. Minél nagyobb  különbség van két egymást követő mennyiség  között annál  nehezebb gyorsan megtalálnia hogy, hány ujjat is kell kinyitni. (A nullát  az ökölbe zárt  ujjak jelzik)  A gyerekek viszont minden  nehézsége  ellenére szeretik ezt a "játékot", s emellett igen hasznos is számukra.
Nekünk meg visszajelzés, arról, hogy  milyen  mélységű  az ismeret. Azok a mennyiségek, amelyek  már  beágyazódtak "elmélyültek" azok gyorsabban jelennek meg, mint azok amik még  rögzítés alatt állnak.

 
Nem maradhat el itt sem  a
számjegy írásának gyakorlása, és képekről megfogalmazható  -  a munkalapra  is rögzített- műveletek elvégzése sem.
 
Ez a  három egység érvényesül az elkövetkező számok esetében is, melynek  végére a 10-s számkör mennyiségi értékei bevésődnek, s bármikor  előhívhatóak lesznek. S nem mellesleg az összeadás és kivonás   fogalma is stabillá válik.A nyilak nem  feltétlen szükségesek, de  meg is rajzolhatók persze. Én csak jelezni kívántam, hogy miből is  állnak  össze  az összeadások, kivonások.
 

 

Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...