Előszó : az olvasás újratanítása című részhez

Nagyon sok gyerek szülei szembesülnek  a harmadiktól évfolyamatól  akár  felső tagozat  végéig, hogy értelmes, jó képességű gyermekük, egyáltalán nem hajlandó olvasni. Jobbára még  tankönyvek anyagait sem. A kötelező olvasmányokat aztán végképp  kezükbe  sem  veszik. Még a rövidített változatot sem.  Mindezek eredménye aztán a jegyekben  realizálódva,  közepes, vagy annál gyengébb  érdemjegyekben jelentkezik, holott a gyerek képességei ennél jobb eredményességet hozhatnának.
Okai  az első és  második osztályra vezethetők vissza. Pontosabban az ott el nem végzett feladatokra.
Szomorú dolog ez, mert az  ott elhanyagolt munka egy egész életre  meghatározhatja  a gyerek sikerességét az életben. Persze  nincs benne semmi   csodálni való, hiszen az alapok  mindig meghatározzák a rajta lévő építményt.
Mi is  fontos ahhoz, hogy szilárd, jó alapot adjunk az olvasás tekintetében.
1. biztos betű felismerés (minden  betűt tekintve)
2. készség szintű  betű-kapcsolat olvasási  technika
3. igényesség megteremtése az adott  szó / később hosszabb  szöveg / végig olvasására 
4. a szótagoló olvasás automatikus "elővétele" nehézségek esetén
5. Mindezek után  jöhet csak az olvasottak ételmének megfejtése
Ha ezek   csak  részben, vagy  nagyjából  valósulnak meg az első  két  évfolyamon, akkor a gyerek - mivel folyamatosan  nehézségekbe  ütközik -, egyszerűen   elutasítja az olvasást.  Mit is tehetne  mást? Azt  a gyerek is  látja, érzékeli, hogy a probléma egyre  nagyobb lesz a  számára, viszont honnan  kellene   tudnia, hogy hogyan  pótolja, javítsa ki az első két évben a felnőttek  által elnézett, és  az olvasástechnikai  szövegértési problémáit  nem korrigáló  hiányosságait.
Az  nyilvánvaló, hogy ezt a problémát  nem lehet varázsütésre, egy -két   óra alatt megoldani. Nem elegendő újra és újra  ismételgetni a hibásan  olvasott  betűket jól, mert  rendszerszintű problémáról van szó. Újra kell  építeni az olvasási alapokat . úgy, hogy a gyermeknek  ugyanakkor már van egy   bevált. - többnyire  kitalálós  és  elengedős olvasástechnikája-
Azaz megpróbálja kitalálni, hogy mi lehet odaírva. Ez vagy sikerül vagy nem, de minden estere nem szótagolva  kezdi újra olvasni  a szót hanem  próbál valami  hasonló szóra rátalálnia  fejében lévő szókészletből. Ha ez sem sikeres, akkor egyszerűen elengedi a szót, azaz nem próbálkozik vele  tovább.   Aminek,  az eredménye, hogy a mondatokat nagyjából elolvassa ugyan, de  sokszor  épp a nagyjából  való olvasás miatt a  mondat értelme, jelentése  már  megoldhatatlan akadály számára . Ami csak megerősíti abban, hogy felesleges az olvasásba  energiákat fektetni, ha végeredmény ugyanaz ,mintha  nem is   próbálkozott volna  meg az  elolvasásával. 

Sose felejtsük el, hogy a  gyerek  küzdőképessége óriási, hiszen mindent megtesz  azért, hogy felálljon,  elinduljon, járjon, beszéljen, megértse és megértesse magát a  környezetével. tehát  akaratban, elszántságban nincs  hiány.
Viszont ezt az előbbre-jutási   igényt, tetterőt  nem érdemes bevetnie, ha  nem hozza meg a kívánt eredményt. Teljesen logikus  döntés ez részéről. Még akkor is , ha a felnőtteknek  ez nem tetszik. S itt kell visszatérnem  újra  az olvasástanítás  kezdeti  szakaszára.

Ha abban  nem sikeres,
ha  elegendő volt  félgőzzel,
betanult szövegekkel  megfelelnie a követelményeknek

akkor  oda kell visszamenni és onnan kell  újra  építeni, felépíteni  mindazt  ami kimaradt a betű tanulási/ olvasási  folyamatból.
Ezen felül természetesen még ott van az értelmezési  rész is, ami szintén nagyon fontos, de teljesen más  terület, mint az olvasástechnikai fejlesztés. A feladatiam kapcsán erről is szó lesz, mert azokat az olvasástechnikai feladatokba  ágyaztam be.

Ahogy az olvasástanítási módszerem, ez is csupán néhány  elemre  épül. Célzottan. S mint ahogy az elsősöket  olvasni megtanító  projektem, itt is az alaposság, a rendszeresség,  a kiszámíthatóság a kulcsa mindennek.

Ahogy ott is számtalanszor  leírtam, itt is csak ismételni   tudom  újra és újra. A pontos betű-olvasás elengedhetetlen követelmény. Ami persze nem jön azonnal, de a gyereknek tudnia  kell, az első perctől, hogy ez a követelmény tőle. Persze  berzenkedni  fog, de  ilyenkor   meg szoktam kérdezni  tőlük, hogy  szívesen  ennének-e olyan tányérból ami nem teljesen tiszta? A válasz ilyenkor  a juj nem!  fújj!  Márpedig ez ugyanaz szoktam érvelni.  Ha mástól megkívánjuk a tiszta  tányért, akkor magunkra is érvényes kell hogy legyen.

Tehát nem csinálunk úgy, mintha jó lenne , ami nem az.  Ez a példa  és magyarázat  eddig még mindenkinél elsőre  világossá tette, hogy mi a cél. Ettől  ugyan nem olvasott  varázsütésre  hibátlanul  senki, de később az már nem volt sosem kérdés, hogy miért  javítok, miért nem engedek tovább olvasni addig, amíg nem azt olvassa ami oda  van írva.

A feladatfajták  naponkénti  ismétlődése szintén  fontos  része az újratanulási  folyamatnak. Két  okból.

Egyrészt, mert  ezek által lehet  a legjobban  érzékelni a haladást.  
Másrészt keretet, kiszámíthatóságat ad a gyereknek, és persze a felnőttnek is. S ez  szintén  elengedhetetlenül fontos. Egyfelől megkönnyíti a felkészülést, feladatösszeállítást a pedagógusnak, szülőnek. Másrészt a gyerek egy pontosan körvonalazott keretben "mozog".  Tudja, hogy milyen  feladatfajták várnak rá,  ami megadja a  végpontját is   az erre  fordítandó időnek. Ami   nagyon fontos, mert kezdetben itt  nem  örömmel végzett feladatokról van szó. A gyakorlatok kezdetben  nyűgök a számára de tudása növekedésével  átfordul, a legyőztem az akadályokat érzéssé. S ezzel az ismerettel, tudással önmagáról, már képes  felzárkózni a jól olvasók  közé.

Feladatsor
  1. önálló betűk olvasása
  2. Egy adott  mássalhangzó magánhangzóval való összeolvasása, úgy, hogy  az előtte,  majd  utána  van
  3. Hárombetűs értelmetlen betű-kapcsolat  olvasása 
  4. Értelmetlen szótagok olvasása
  5. szótagoló olvasás
  6. egymáshoz  tartalmában  nem kapcsolódó szavak szótagokra bontása (csak szóban)
  7. a fenti szavakból, a felnőtt által meghatározott szavak értelmezési gyakorlata 
  8. az adott alkalomra választott betűhöz kapcsolódó rövid   ismeretterjesztő  szöveg hangos felolvasása, kérdésekkel a  megértés  ellenőrzése 
  9. Hosszabb kb. egy oldalnyi írás  felolvasása, blattolással, azaz  előzetes  néma elolvasás nélkül  

A feladatfajták összeállításkor  a következőket tartom fontosnak.

Következetesen  ugyanazokból a feladatfélékből álljon- még sorrendjében is- Fontos a kiszámíthatóság, mert akkor   önmagában is tud viszonyítani korábbi   olvasási  technikájához. S  biztos meg is teszi, ha nem is beszél róla.

Az elválasztásra  kigyűjtött szavaink  sok  érdekes, felfedezésre  adhatnak lehetőséget.
Pl, hogy egyetlen  betű megváltozása adott esteben egy teljesen  más  jelentésű szót  ad. Vagy egy szónak akár  több jelentése  is lehet. Ezek ugyan nyelvtani fogalmak, de remek, figyelemfelkeltő játékok is  egyben. Megtörik a monoton gyakorlást. Másrészt ezek a szavak arra is nagyon jók, hogy bővítsék a gyerek  fogalomtárát, vagy  előhozzanak  régen  nem használt szavakat

Mivel ezek a foglalkozások  többnyire  egy-egy gyerekhez  személyesen szólnak, érdemes az Ő érdeklődési körének megfelelően változtatni a az ismeretterjesztő  és hosszabb  szövegek témáját. Fontos ugyanakkor, hogy  belevigyük a saját átadandó  ismereteinket. Hiszen  a gyerek  kíváncsi arra  is, hogy  mi  mit tartunk érdekesnek. Amellett módunk van utólag néhány  fontos   -de általa már ismert   dolgot- feleleveníteni. De arra is módot ad, hogy kicsit előre  dolgozzunk. Pl. olyan szavak, fogalmak beemelésével amivel  esetleg épp a következő évben fog találkozni, történlem, irodalom,  biológia, vagy földrajz terén. 

Fontosnak tartom, hogy nagy hangsúlyt fektessünk az értelmetlen szótagok, betűkapcsolatok olvasásra, mert  ezeknél a gyerekeknél, már  kialakult a kitalálva "olvasás "technikája. Ugyanakkor  sokszor egyetlen   betűcsere, vagy   épp a szó végi rag /jel megváltoztathatja az egész mondat értelmét. S persze, hogy nem érti, nem tudja  jól  visszaadni az olvasottak értlemét. 

Amennyiben  lehetőség van rá,  érdemes  elkészíteni a gyakran kevert  kisbetűket   ( a, e, o, u, i, l. b, d, p,) és gyakoroltatni velük a csukott szemmel  történő kitapogatásukat is!.

 Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...