(l-s) Betűk és olvasástechnika újratanítása 7.

l-s

Továbbra is a cél:


 • ·        A betűk pontos megtanulása
 • ·        betűkapcsolatok olvasása (megállás nélkül  egy-egy kapcsolatot-Ez nehéz, de fontos dolog)
 • ·        Szótagok olvasása (értelemmel bírók és értelem nélküliek)
 • ·        a szótagolás, elválasztás
 • ·        kiválasztott szavak   magyarázata
 • ·        az adott betűhöz kapcsolódóan  rövid ismeretterjesztő szöveg olvasása, értelmezése
 • ·        hosszabb terjedelmű ismeretlen  -irodalmi, vagy ismeretterjesztő- szöveg olvasása, értelmezése


Bemelegítés  ( önálló betűk olvasása)
l  m  b  o  b  í  b  é  m  s  b  s  a  b  e  b  m  b  l e i  b  s  b  l  i  m o  l  a  b  ö  b  l  i  m  s  ü  b i  l  u  s  é  á   b  m  o  b  e  s  m b  l  
Kéttagú betűkapcsolat olvasás az adott mássalhangzókkal. Először nyitó, majd  záró betűként.


Három – négy tagú  betűkapcsolatok  olvasása

las   léb   sub   lám   mes   lób   bis   sem   mál  bás  búl  mis   búl  lém   léb   büs   lűb    ibs    ólb   élm    üls   álb    esb   bulm  bésm  sólm   isb  ésl  ábl   lsi  mál sum  bel  als

szótagolt szavak olvasása

lab-da  bal-ra  Sa-mu  al-só  la-pát  li-la Lil-la  se-reg   só-tar-tó  sú-lyos su-sog  sás-ból  sé-tál  li-ba  lá-bas  Lo-la  lan-gyos  len-gyel  lő-rés  lu-kas  lep-ke  ló-láb  le-ve-szi  lá-tom   sós-ka só-lyom  se-re-gély  se-bes  le-ves  es-te is-mer  si-ma  sap-ka  sa-lá-ta sé-tál sel-lő  si-ker sí-el si-ma  lus-ta  sé-tál  lo-vas  sült-hús  le-néz  le-pény  á-lom  ó-lom  il-lat a-la-pos  al-sós  Li-za  lisz-tes  lám-pás  la-kás  sa-sok  sá-ros  só-lyom sü-te-mény  sü-vít  sí-kos  Sik-lós  sik-ló  sű-rű   

Szótagolás szóban és  szavak értelmezése


alkar illedelmes  illendő  alkat  illat   iskola alsós   istálló  ispotály   ismeri  Isaszeg lapoz  laptop  ólom  oltás  lappantyú  lovász  lombos  lompos   libikóka  sellő sétáló  sikeres  sima   síel álom alom  áldomás  álláshely  állomás  lelép  Almásfüzitő  alma  alap  alvás   sóbánya  sündörög  sasol  sebes   sülthús  sündisznó sudár  sonka  Sopron  ólálkodik lepény  lenéz  üstökös  lakás  lankás lábfej  lankad  levendula  Sóstó  Sümeg  süveg  ásó

A kiemelt szavak értelmezése

ispotály  lappantyú  lovász  alom  áldomás  álláshely  lelép  sündörög  sasol  sebes  ólálkodik  lepény  lankás  lankad  süveg

 • ·        Nagyon figyel arra amit hal vagy lát:
 • ·        Két jelentése is van. Egyrészt gyors folyású  víz  , másrészt a test valamely részének megsérülésének más szóval  való kifejezése
 • ·        A lovakat gondozó ember :
 • ·        Süteményféle. Lehet túrós ,almás, meggyes  :
 • ·        Két jelentése  van ! Egy távolságot  megmér a lépteivel. Másrészt hirtelen, minden jelzés nélkül elmegy onnan  ahol a többiekkel van:
 • ·        A munkahely  rokonértelmű szava  :
 • ·        Az egyszerre  született állatok  csoportos neve:
 • ·        Jókívánság pl. esküvőkor, keresztelőkor, házavatáskor:
 • ·        Nem meredek, hanem kellemesen emelkedő  domboldal:
 • ·        Kúp alakú fejfedő:
 • ·        Titokban és halkan megy egy olyan területen, ahol valamit meg akar lesni:
 • ·        A fáradtságtól  figyelme  egyre  többször elkalandozik. Nem képes a feladatára koncentrálni:
 • ·        A kórházak elődjének  a neve. Ahol fekvőbetegekek, időseket ápoltak, menedéket adtak nekik. Már az 1300-as  években is léteztek ilyen   helyek országszerte a nagyobb városokban.
 • ·        Madárféle, kizárólag éjjel aktív. 25-30 cm nagyságú, barnás tollazatú, költöző madár. Afrikában telel. 
 • ............................................................................................................... 
Liszt Ferenc:
Liszt Ferenc  (1811-1886). Zongoraművész, zeneszerző, karmester ,zongoratanár. A XIX század  egyik legjelentősebb  zeneszerzője. Csodagyereknek  tartották, aki  tehetségét kitartó munkával  fejlesztette egész élet során. Kilenc éves korában már  nagy közönségnek  zongorázik. Tizenegy éves  korában megjelenik nyomtatásban első zongoraműve is.
Legjelentősebb  műveit ma is  világszerte  játszák a koncerttermekben. Életében Európa  legjelentősebb  zenei központjaiban  koncertezett. Tanított genfi és budapesti zeneakadémián. Jövedelmének  jelentős  részét  jótékonysági célokra  fordította.


A sárkányhajó  egy olyan 12,5 m hosszú kenu  típusú hajó, melyet elöl sárkányfej, hátul pedig sárkányfarok díszít. Az első  sárkányhajó világbajnokságot 1995-ben rendezték . Az első magyar klubok 1997-ben  alakultak meg Magyarországon. Az első Európa bajnokságon 1998-bán már  VI. helyeztett lett  a magyar csapat. 1999-ben a sárkányhajó  világbajnokságon a magyar  csapat 500 méteres  távon IV. helyezést ért el. 2004-ben Prágában a Sárkányhajó Fesztiválon az aranyérmet   hozták el a győri klub kenusai..


Kérdések

 • Melyik művészeti ágnak  volt kiemelkedő  alakja Liszt Ferenc?
 • Hány éves korában jelent meg első  sajátműve?
 •  Melyik hangszeren játszott kiemelkedően jól?
 • Miért sárkányhajó a neve annak a hajónak a neve  amiről olvastál ?
 • Mióta rendeznek nemzetközi bajnokságokat ebben  a sportban?
 • A  magyar  csapat  melyik évben állhatott először  a dobogó tetejére?Ismeretlen hosszabb szöveg olvasása
Lázár Ervin: Négyszögletű kerek  erdő (10. oldal)

Dömdödöm meg csak jajgatott:
 - Dömdödöm, dömdödöm!
A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szelíden eltolta onnan. –
Ne lábatlankodj itt! - nyögte.
Maminti futkosott hát körülöttük. De nem fért a fához.
Hol Ló Szerafin csánkjába,
hol Mikkamakka könyökébe,
hol Szörnyeteg Lajos hátába,
 hol Nagy Zoárd ágaiba,
hol Bruckner Szigfrid sörényébe,
hol Aromo oldalába,
 hol meg Vacskamati hüvelykujjába ütközött.

 - Engedjetek! Engedjetek! - kiáltozta.
 Mikkamakka feléje fordult.
- Azonnal takarodj,
 hordd el magad,
pucolj, lépj olajra,
tűnj el,
nem látod, hogy zavarsz?!
Nem látod, hogy Dömdödömöt mentjük?!

 Maminti, a picike zöld lány méregbe gurult.
 Zöld szeme villámokat szórt. - Ostobák! - mondta.
 A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fogpiszkáló.
Suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak. Csak a szemük forgott ijedten.

Maminti odasétált köztük a fához. Csak úgy fél kézzel megemelte.
 - Mássz ki! - mondta.
 Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
- Dömdödöm - mondta.
Azt jelentette, hogy köszönöm.
Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm.
Ez meg azt jelentette: „Ha lehet, ezeket változtasd vissza.”

Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Szigfrid morgott: - Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálvánnyá! A többiek nevették.
Mamintit, a kicsi zöld tündért Ló Szerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kérdések:
 • Ki  tolta el Mamintit  Dömdödöm mellől?
 • Miért nem tudott Dömdödöm közelébe  jutni?
 • Mikor  Maminti méregbe  gurult, mit tett?
 • Mi volt   valójában  Maminti ?
..................................................................................................................................................................
Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...