(m,b)Betűk és olvasástechnika újratanítása

m-b

A magánhangzók végére  érve - ha  kellőképpen rögzültek, azaz   sikerül  diákunknak, gyermekünkek  bármilyen   szövegben a  magánhangzókat  keverés, találgatások nélkül  jól  olvasni -  jöhetnek a mássalhangzók.
A sorrend  egy kivétellel megegyezik az elsősöknek szánt  olvasástanításom  sorrendjével. Viszont bejön egy  új gyakorlatféleség, pontosabban a magánhangzó kapcsolatok  olvasása helyén  mássalhangzókból és magánhangzókból álló, értelemmel nem  rendelkező, hangkapcsolatok olvasására  kerül sor.

Ezt azért látom  nagyon fontosnak, mert  az olvasási problémákkal  küszködő  gyerekek  jelentős része a kitatálós  technikához folyamodik- hogy valamennyire  sikeres legyen. Ezek az értelmetlen  betűkapcsoltak épp ennek  a korrigálására kívánja  rávezetni a gyereket. Itt kénytelen  kiolvasni, mert nincs mit kitalálni. Újra kell szoktatni arra, hogy az adott betűsor elolvasása  a feladata, nem pedig annak megúszása. 
A szótagolásos olvasás illetve  az elválasztás gyakorlása szintén abban segít, hogy  automatikusan  képes legyen,-  kisebb  egységekre  bontva  a szavakat-, megbirkózni az előtte  lévő betűsorok  elolvasásával.  Összesen ennyi  dolga van ahhoz, hogy bármilyen   szó kiolvasása megoldható legyen számára.  S ennek a két  alapdolognak a készségszintre   fejlesztése marad az első két évben, holott ez  a legfontosabb amit a gyerekeknek ebben az időben el kell(ene) sajátítaniuk. Így ezt valamikor be kell  pótolni, hogy  olvasni tudó emberré  váljon gyermekünk, tanítványunk. A funkcionális  analfabetizmus  gyakorlatilag innen ered. Ha egyedül elolvasni nem  képes  egy  szöveget, akkor  hogyan tudná megérteni,  megoldani egyedül a feladatot? 

Továbbra is a cél:
 • ·        A betűk pontos megtanulása
 • ·        betűkapcsolatok olvasása (megállás nélkül  egy-egy kapcsolatot-Ez nehéz, de fontos dolog)
 • ·        Szótagok olvasása (értelemmel bírók és értelem nélküliek)
 • ·        a szótagolás, elválasztás
 • ·        kiválasztott szavak   magyarázata
 • ·        az adott betűhöz kapcsolódóan  rövid ismeretterjesztő szöveg olvasása, értelmezése
 • ·        hosszabb terjedelmű ismeretlen  -irodalmi, vagy ismeretterjesztő- szöveg olvasása, értelmezése 

m-b

Bemelegítés  ( önálló betűk olvasása)
i  m  b  é  b  í  b  e  m  a  b  ú  á  b  e  b  m  b  m  e   á   b  o b  ó  i  m e  m  a  b  ö  b  ú  í  m  ü  é  b i  ú  a  ö  é  m   b  u  m  

Kéttagú betűkapcsolat olvasás az adott mássalhangzókkal.
Először nyitó, majd  záró betűként
Három – négy tagú  betűkapcsolatok  olvasása

bam   bém   mub   bám   meb   bób   bim   mem   máb  báb  búb  mib   múm  mém  
méb   büm   bűb    ibm    ómb   ébm    ümb   ább    emb   bumm  bébm  móbm  imb

marabu amőba ember  marad  bemegy  munka  mandarin  minek benne  Bálint búvár  buzog mulat  bizalom  birsalma  bekebelez béka  bunda  bukik  ablak  békés  lábas  lobban libben lábfej  liba  bátyja  buzdít  malom  móka  majom  mézes  borsos madarak  mese  mondat   abba  bejárat  banánhéj  ebédlő  kabala  tombol  számtan bálna  tombola tábla  szombat busszal  bimbó buzogány  szembe   számol  szóban
Szótagolás és  szavak értelmezése

mandula mikró  művész  mindenki  millió lobélia bemagol  miniszter  mindenkor  villamos  villám  mulat  mulatt  bandukol  bezár  lebeg  lábbal   kilábal muzsika  menő   bundáskenyér  boksa  kabóca  buszmegálló   bezsebel  ámbráscet  belejön  bosszant  menedék  mellúszás   emleget  emelget  kemence  ibolya  melegedő  ábra  bámulok  labda  báró    abrak

A kiemelt szavak értelmezése
lobélia   mulat   mulatt    kilábal    boksa  kabóca    bezsebel    melegedő     báró   abrak
 • ·        Ünnepel, jókedvűen énekelget -táncol barátaival  együtt
 • ·        Dél-Amerikában élő népcsoport  
 • ·        A ló olyan tápláléka amit a gazdájától  kap (általában zab, kukorica , árpa keveréke) :
 • ·        Megkaparint, más elől  megszerez valamit :
 • ·        Két jelentése van!  Egyrészt egy  helyiség ahol meleg van és a turisták , vagy téli sportok sportolói átmelegedhetnek a kinti  hideg után.  Másrészt egy olyan  test ami a hideg állapotból kezd  melegebbé válni.:
 • ·        Két jelentése  van ! Meggyógyul a betegségbél,  vagy jobb , szerencsésebb időszak  jön   számára a nehézségek után. :
 • ·        A királytól  alacsonyabb rangú, de nagy  földbirtokkal rendelkező  nemes ember  :
 • ·        Ciripelő hangot  kiadó rovarféle. Nyári estéken  hangjuk erőteljesen hallható a tücskök ciripelése  mellett.:
 • ·        Kék vagy lilás,  apró virágú növény

     ·        Faszén előállítása készített kúp alakú  építmény, 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Mozaik:

kis méretű színes üvegből , vagy kőből, csempéből vagy papírból kirakott kép. Az ókorban is  már  kedvelt művészeti ágazat  volt. Színes, mintás padlókat, faldekorációkat hoztak létre általa. Ez egy művészeti ágazat azóta is.
Boksa: 

Kúp alakú farakás, amelyet betakarnak  levelekkel , ágakkal és szénporral. Majd  a benne lévő  fát meggyújtva az napokig parázslik  és a végén a fából úgynevezett faszén lesz, amelyet  felhasználnak pl.  grillezéshez, hús és zöldségfélék megsütéséhez.

Kérdések:

Mi a boksa?
Mit nevezünk mozaiknak?

--------------------------------------------------------------------------------------------
Ismeretlen hosszabb szöveg olvasása


Lázár Ervin: Négyszögletű kerek  erdő (9..oldal)

MAMINTI, A KICSI ZÖLD TÜNDÉR
Míg a többiek vitatkoztak, hárman félrevonultak. Nevezetesen Bruckner Szigfrid, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm.
Bruckner Szigfrid reggelizett, a másik kettő meg elővett szépen egy fűrészt, és nyissz-krr-zrr-nyissz, fűrészelni kezdte a fát.
Mire ezek befejezték a vitatkozást (és Bruckner Szigfrid a dereka táján járt a reggelinek), majdnem végeztek is a munkával.
 - Vigyázat, azonnal dől! - mondták.
 - Nehogy a reggelimre dőljön - mondta nekik tele szájjal Bruckner Szigfrid. 
Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
- Ne úgy állj, amúgy húzd, emitt szorítsd, amott lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, emeld, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad!
Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lökdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt.
 Reccsent s dőlt az eukaliptusz.
Ugrottak százfelé. De szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff! ráesett a hátára. - Dömdödöm, dömdödöm! - siránkozott fájdalmasan.
 A többiek rohantak vissza - még Bruckner Szigfrid is félbehagyta a reggelizést, és odafutott.
Segíteni akartak.
 - A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, a fejénél fogva! - rikoltoztak.
 - Ugyan már, a fát kell fölemelni! - morgott Mikkamakka.
Nekiveselkedtek. De hiába erőlködtek, meg se moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a „dömdödöm”.
- Úgyse bírjuk, úgyse bírjuk! - sápítozott Vacskamati. –
 Ha ez a finom szellem, akkor edd meg! - nyögte neki izzadva Bruckner Szigfrid.
- Erre Vacskamati is beállt emelni. De csak nem mozdult a fa.
 Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
 - Majd én segítek - csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket. Először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette.
Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül.
 Akkora volt, mint a kisujjam. Egy picike zöld lány. Z
öld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt. Mint a mákszem, akkora. De úgy fénylett, hogy végül is emiatt vették észre.
 - Aha - mondta Mikkamakka -, egy felcicomázott szöcske.
- Nem szöcske vagyok! - kiáltott az icike-picike lány. - Maminti vagyok.
- Ne zavarj bennünket, Dömdödömöt mentjük! - szólt rá Vacskamati. Újra nekiveselkedtek a fának.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kérdések:
 • Mi történt Dömdödömmel?
 • Kik siettek a segítségére?
 • Hogyan akarták  megmenteni?
 • Mikkamakka mit javasolt?
 • Nem jártak sikerrel és akkor jelentkezett valaki. Ki volt Ő?
...................................................................................................................................................................Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...