(ou) Betűk és olvasástechnika újratanítása 3.


A harmadik  egységnek azért választottam az o-u magánhangzókat,  mert  sok gyerek esetében  ez szintén keveredik. Igazán kicsi a különbség kiejtésben és  képileg is, így nem is csoda. Lehet, hogy hangos olvasásnál csak a hang képzésének közelsége okozza a tévedést. Ez kiderül a felolvasás  során.  Azonban   ártani biztos nem árt, ha alaposan  még egyszer  megerősítésre kerül ebben a folyamatban, miközben  tovább erősíthető a pontos  betűfelismerés is a problémás   betűknél.

 Továbbra is a cél:

·        A betűk pontos megtanulása

·        betűkapcsolatok olvasása (megállás nélkül  egy-egy kapcsolatot-Ez nehéz, de fontos dolog)

·        Szótagok olvasása (értelemmel bírók és értelem nélküliek)

·        a szótagolás, elválasztás

·        kiválasztott szavak   magyarázata

·        az adott betűhöz kapcsolódóan  rövid ismeretterjesztő szöveg olvasása, értelmezése

·        hosszabb terjedelmű ismeretlen  -irodalmi, vagy ismeretterjesztő- szöveg olvasása, értelmezése

Bemelegítés  ( önálló betűk olvasása)

o  á  e  é  á  é  a  ő  é  a  é  e   a  é  á  a  e  ó  a  u   á   o   e  ú  á  a  ó  u  e  u  ó  á  o  e  ú  a  o  u  ú  e  o  u  e  a   o  ú  u  ó

Kéttagú betűkapcsolat olvasása

  áu   óa   éo   úe   oa    eu  úé          oe   éu   áo     oe   úá   ou      ue      úo  ue  uo   óu       eo

 Háromtagú  betűkapcsolat  olvasása
oeá     éau    aéo    úéa    óeá    aeó    ueá    eaú   áéó    uáo   
szótagolt szavak olvasása
ko-rong ke-reng ko-ros  ká-ros  so-rok  sá-vok  bí-rom  lo-vak  or-ra  u-rak pa-lo-ta saj-nos saj-tos  sú-lyos  o-re-o  O-ros-há-za  Új-fe-hér-tó O-pel óv-ni  út-ca-bál út-test út-fel-bon-tás  u-tá-la-tos  or-go-na  ó-vo-da  ó-ri-á-si  u-szo-da   túl-sá-go-san szo-kás  szur-kál szaj-kó  szól-tam  asz-ta-los ó-rás  ó-ri-ás for-ró  or-szág-ház  túl-jut el-tá-vo-lít  sza-po-rán  tó-fe-lü-let  to-por-zé-kol  tu-laj-don-ság  pis-kó-ta u-tas  aj-tó  kot-ta 

Szótagolás és  szavak értelmezése
szúrós  súrol  sopánkodik   bántja   operál  magol  megorrol  lapulevél  szajkó  szakajtó  ajtófélfa  szorgalmas  utasbiztosítás   uszály   utolsónak  utcafelület  korosodik  futkos  forrás  kolomp  bukta   csudajó  csordogál  kompnál komponál  komposztál  kutat  kutató  kondér  lóláb  lóbál   sajog  sóház  suhint  koronaékszer szórólap szópárbaj   kullancs szódavíz  sajog  suhint   súlyos  opál sóhatás  uraság  uradalom  unatkozik  uborka szólánc
A kiemelt szavak értelmezése
súrol sopánkodik  megorrol  lapulevél  szakajtó  ajtófélfa  uszály  korosodik  forrás  kolomp  bukta  kompnál  komponál  komposztál  kondér  sóház  koronaékszer  opál uradalom
·        Kitalál egy dallamot és  leírja hangjegyekkel:
·        Innen  ered a patak:
·        Nehéz árúk szállítóeszköze a folyókon :
·        Öregszik:
·        Két jelentése  van: egyrész  lehet egy  édesség aminek a belsejében  lekvár  van , de jelenthet egy  elvesztett meccset is amit kicsit szégyell az ember.
·        Megharagszik a társára:
·        Kukorica levélből  font  kosárféle:
·        Kefével, nagy erővel  megtisztít valamit (pl.padlót):
·        A kerti növények szárát, levelét, apró gallyakat egy helyre  hordja, és otthagyja:
·        A  legelőre kiterelt állatok egyikének a nyakára  tett „harang féle”.:
·        Ásványféle. Néhány fajtája drágakőnek minősül pl. a tűzopál vagy  a nemesopál:
·        Állandóan panaszkodik:
·        Nagy méretű, főzésre szolgáló  edény:
·        A királyi hatalom jelképei: a korona, a jogar és az országalma   együttes megnevezése:
·        Azt ajtónyílásnak a két oldalsó fala:
·        A folyó két szemben lévő partja között  autókat és  embereket szállító vízijárműnél:
·        Amikor még a só igen drága kincs volt a kereskedők kötelesek voltak egy erre kijelölt épületben bejelenteni, és adót fizetni az árujukért a királynak:
·        A földesúr lakóépülete körül lévő istállók, magtárak, jobbágyak  házainak együttes  neve:

  •    Nagyon nagy levelű növény:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Oó-uú
Ópusztaszer
A honfoglaló magyaroknak emléket állító  és az alföldi emberek életét bemutató szabadtéri múzeum. Szeged városa  mellett.  A Honfoglaláson túl , az  alföldi tanyák jellegzetes épületeit,  életformáját  ,iskoláit bemutató  hely. 
Hol van Ópusztaszer?
Mit  lehet  ott  megnézni?

Úszás


Az úszás a folyadékban történő mozgás összefoglaló neve. Embereknek a  vízben önerőből haladó mozgása Az úszás sporttevékenység, amit versenyszerűen is lehet űzni, de szabadidős tevékenységként, valamint egészségmegőrzési -fenntartási célból is sokan kedvelnek. Az egyik leghatékonyabb mozgásforma, hiszen a legtöbb izomcsoportot egyszerre mozgatja meg.

Az úszás valószínűleg egyidős az emberiséggel.
Több ókori lelet is jelzi, hogy régen is kedvelt szabadidős tevékenység volt.
Az  úszás, az emberi műveltség fokmérője volt az ókori görögöknél . közéleti tevékenységet ( pl
képviselő, hivatali alkalmazott nem lehetett),  aki nem tudott úszni. Ugyanakkor az ókori olimpiákon nem
volt   úszásból verseny.
Mi az úszás megfogalmazása, az első mondatban?
Mióta kedvelt szórakozása az embereknek az úszás?

Az ókori  görögnél kiknek  volt kötelező úszni tudni?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ismeretlen hosszabb szöveg olvasása
Lázár Ervin: Négyszögletű kerek  erdő (4-5.oldal)
- Meg itt él Vacskamati is. Olyasféle szerzet, mint én
- nevetett rám a macskaforma képével.
- Bent élt a városban, igen szerette mindenki... csakhogy... 
- Csakhogy? - Kicsit szeleburdi. 
- Az igazán nem nagy baj - mondtam. 
Mikkamakka elgondolkodott.
 -Nem nagy. Bizonyos körülmények között nem nagy - mondta kis hallgatás után.
- Na várj, elmondok egy esetet.
Volt ennek a Vacskamatinak egy nagyon jó barátja, egy kisfiú. Megbeszélték, hogy délután elmennek moziba. A kisfiú nagyon boldog volt, a megbeszélt találkozóra pontosan megérkezett, még két fagylaltot is vett, egyet magának, egyet Vacskamatinak. Múlt az idő, a kisfiú álldogált a sarkon, a saját fagylaltját elnyalogatta, a másik kezében meg szorongatta Vacskamatiét.
De Vacskamati csak nem jött. A fagylalt már olvadozni kezdett, csöpögött az aszfaltra. De Vacskamati csak nem jött. Elolvadt a fagylalt, már csak a lucskos tölcsért szorongatta a kisfiú, de Vacskamati csak nem jött. 
-Mert mi történt? Elindult ugyan Vacskamati a találkozóra, de útközben találkozott egy másik barátjával, aki éppen a Vidám Parkba igyekezett.
„Jaj de jó - kiáltotta Vacskamati -, megyek veled!” A kisfiút azon nyomban el is felejtette. Bementek a Vidám Parkba, hullámvasutaztak, gokartoztak, virslit ettek, táncikáltak, s egyszer csak az óriáskerék tetején Vacskamatinak eszébe jut a kisfiú. „Jaj!” - kiáltja, és már ugrik is ki, majd a lábát töri, és fut a megbeszélt helyre. 
A másik barátja meg nem tudja, mit gondoljon, ő is kiugrik az óriáskerékből, de akkorra Vacskamati már eltűnt a tömegben. Nagyon elszomorodott a másik barátja. Igen nehéz lett a szíve.
Vacskamati meg fut a sarokra, de a kisfiú már nincs ott, csak egy szétmázolódott fagylaltpacni az aszfalton. Igen elkeseredett Vacskamati, hogy ő most ekkora bánatot okozott a kisfiúnak is meg a másik barátjának is. Hazament, sírdogált, rídogált.
Aztán másnap kezdődött minden elölről. Nem múlt el nap, hogy bánatot ne okozott volna valakinek a szeleburdiságával. De legfőképpen magának, mert minden este keservesen megbánta, amit aznap rosszul csinált, és sírdogált odahaza. Akkor aztán...
- Becsöngettél hozzá - mondtam.
- Be - bólintott Mikkamakka. 
- Elhoztam ide.
- Most is olyan szeleburdi? 
- Most is - mondta Mikkamakka -, de azért majd megszereted. Mi is szeretjük mindannyian. Még Nagy Zoárd is szereti. 
- Az kicsoda? 
- Nagy Zoárd a lépkedő fenyőfa. 
- Tud menni?! 
- Tud. Azt kérte annak idején egy tündértől, hogy engedje őt vándorolni. Nem akar örökké egy sziklás hegyoldalban állni egy tölgy meg egy bükk szomszédságában, örökké ugyanazt a völgyet nézni, ugyanazt a folyót.
"Pedig nincs annál szebb - mondta neki a tündér -, mint háromszáz évig nézni egy völgyet. Egy percig nézni nem érdemes, húsz év nagyon kevés rá, de háromszáz év... az igen!” De Nagy Zoárdnak aztán beszélhetett!
„Jól van - mondta a tündér - mehetsz!” 
Na, el is indult Nagy Zoárd. Megjárta a sivatag homokját, a tengerek partjait, szigeteken járt, délszaki földeken, jéghideg északon. Talán nincs is olyan hely, ahol Nagy Zoárd ne járt volna.
Igen ám, csakhogy egyszer elkezdett sajogni a szíve. Újra látni szerette volna a völgyet, a folyót, szeretett volna elbeszélgetni a tölggyel és a bükkel. Fogta magát, hazament. Van lába, megtehette. 
Otthon aztán úgy érezte, hogy ez nem ugyanaz a völgy, nem ugyanaz a folyó, s a tölgy se meg a bükk se ugyanaz. 
„Ez nem ugyanaz a hely, ahol születtem!” - kiáltotta, és nekivágott a világnak, hogy megkeresse azt a völgyet, azt a folyót, azt a bükköt és azt a tölgyet. Járt, járt körbe a világban örökké, szakadatlan. De hogy találta volna meg, amit keresett?! Belefáradt, elszomorodott. 
- És akkor találkoztatok.
- Igen - mondta Mikkamakka-, találkoztunk. 
- Köztetek jól érzi magát? - kérdeztem. 
- Járkálhat kedvére, álldogálhat kedvére - mondta Mikkamakka.
- Lehet, hogy néha elvágyódik.
- Miért nem megy akkor el? Mikkamakka elmosolyodott. 
- Mert tudja, hogy szükségünk van rá. Karácsonykor feldíszítjük, gyertyákat teszünk rá. Ha elmenne, ki lenne akkor a karácsonyfánk? S boldog ám ő is a gyertyáival meg a díszeivel, csak látnád
- Talán egyszer meglátom - mondtam.
- Lehetséges - bólintott Mikkamakka, és kicsit abbahagyta a beszédet, mert éppen hegyre kapaszkodtunk. Csak fönn a csúcson szólalt meg újra….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Itt kikről mesélt Mikkamakka  a kisfiúnak?
Miért költöztek Ők is a négyszögletű kerek erdőbe?

ui. Itt van képformában letölthetően a szavak értelmező rész, ha  kézbe foghatóan szeretné használni.Nincsenek megjegyzések:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...